Analizler

Hakkınızda yayınlanan içeriklerin ne anlam ifade ettiğini ve kitlenizi nasıl etkilediğini uzman editörlerimiz ile ölçümlüyoruz. Hazırlanan analizlerle kitleniz tarafından oluşan algıyı en ince ayrıntısına kadar öğrenip iletişim stratejilerini belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Türkiye’deki ve yurt dışındaki internet haber sitelerini takip ederek haberin çıkış noktasını, erişim miktarı, reklam eşdeğeri ve yayınlanma süreleri gibi verileri hesaplayarak müşterisine en kapsamlı analiz raporlarını hazırlar. Müşterilerine online medyada oluşabilecek fırsatlardan faydalanma yolunu açarken, oluşabilecek kriz durumlarından da anında haberdar olunmasını sağlar.

Kurumlara özel olarak Kurumsal Medya Analistleri tarafından hazırlanan Dijital Medya Analiz Raporları’nda amaç, kurumun kendi hareketlerini objektif bir göz ile görmesini sağlamaktır. Raporlar, sayısal verilerin sosyal yapı ile harmanlanmasıyla netlik kazanmaktadır. Kurumunuzun sadece internet medyasında görünürlüğü değil Sosyal Medya üzerinde de duygu tespiti, erişim ve doğrudan kullanıcılarla etkileşimleri göz önüne serilmektedir.